План работы моу сош им. А. Н. Арапова на 2008 2009 учебный год Введено в действие - страница 11

Месяцы
И Ю Н Ь

Недели

^ 40 неделя (36)

41 неделя (37)

42неделя (38)Деньки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1-е классыВ

ВВ

ВВ

ВВ

В


2-е классыВ

ВВ

ВВ

ВВ

В


3-е классыВ

ВВ

ВВ

ВВ

В


4-е классыВ

ВВ

ВВ

ВВ

В


5-е классы

В

В

В

В


6-е классы

В

В

В

В


7-е классы

В

В

В

В


8-е классы

В

В

В

В


9-е классы

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В

Э

Э

В

В


10-е классы

В

В

В

В


11-е классы

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В

Э

Э

Э

Э

Э

Э

В

В


plan-raboti-semilukskogo-gosudarstvennogo-tehniko-ekonomicheskogo-kolledzha-stranica-13.html
plan-raboti-semilukskogo-gosudarstvennogo-tehniko-ekonomicheskogo-kolledzha.html
plan-raboti-shkoli-v-period-zimnih-kanikul-s-31-dekabrya-2012-goda-po-13-yanvarya-2013-goda.html